เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
11072   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ภาพกิจกรรม ทต.น้ำอ้อม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ฺBIG CLEANING DAY ทุกวันอังคารของเทศบ...
  ฺBIG CLEANING DAY ทุกวันอังคารของเทศบ...
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสาม...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสาม...
 • โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขดูแลระ...
  โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขดูแลระ...
 • การประชุมสัญญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลน...
  การประชุมสัญญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลน...
 • การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผ...
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผ...
 • การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒน...
  การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒน...
 • นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อมแถลงนโยบายต่อส...
  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อมแถลงนโยบายต่อส...
 • โครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่...
  โครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่...
 • โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใ...
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใ...
 • การดำเนินการในสภานการณ์โควิด-19
  การดำเนินการในสภานการณ์โควิด-19
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสาม...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสาม...
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแร...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแร...
 • เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ....
  เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ....
 • พุทธอุทยานหนองคอก่าน
  พุทธอุทยานหนองคอก่าน
 • หนองใหญ่
  หนองใหญ่
นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์
นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
นายอุดม วันเอ็ด
นายอุดม วันเอ็ด
ประธานสภาเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การแจ้งขุดดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
โทร.043 424797

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ลงข่าว : 09/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 39
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ลงข่าว : 09/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 32
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ลงข่าว : 30/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 92
บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)ในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
ลงข่าว : 22/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 80
จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี ทต.น้ำอ้อม ประจำปี 2563
ลงข่าว : 21/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 39
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลงข่าว : 13/05/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 136
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
19/01/2022 : จ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผร 2621 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2022 : จ้างซ่อมแซมนถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-2982 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณืซ่อมแซมอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2021 : จ้างจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุลุกรังเพื่อซ่อมแซมถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อม จำนวน 17 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมสรรพากร
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงมหาดไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • กรมบัญชีกลาง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ(โควิด-19)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ธ.ออมสิน
 • โยธาไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย