เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
8956   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ภาพกิจกรรม ทต.น้ำอ้อม
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การประชุมสัญญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลน...
  การประชุมสัญญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลน...
 • การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผ...
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผ...
 • การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒน...
  การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒน...
 • นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อมแถลงนโยบายต่อส...
  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อมแถลงนโยบายต่อส...
 • โครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่...
  โครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่...
 • โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใ...
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใ...
 • การดำเนินการในสภานการณ์โควิด-19
  การดำเนินการในสภานการณ์โควิด-19
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสาม...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสาม...
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแร...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแร...
 • เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ....
  เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ....
 • พุทธอุทยานหนองคอก่าน
  พุทธอุทยานหนองคอก่าน
 • หนองใหญ่
  หนองใหญ่
นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์
นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
นายอุดม วันเอ็ด
นายอุดม วันเอ็ด
ประธานสภาเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การแจ้งขุดดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
โทร.043 424797

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ลงข่าว : 09/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 23
ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ลงข่าว : 09/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 14
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ลงข่าว : 30/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 75
บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)ในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
ลงข่าว : 22/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 59
จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี ทต.น้ำอ้อม ประจำปี 2563
ลงข่าว : 21/07/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 32
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ลงข่าว : 13/05/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 110
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด ( 30 พ.ย. 64) ขก 0023.1/ว 30175 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทั่วไป ( 26 พ.ย. 64) ขก๐๐๒๓.๑/๑๐๐๙
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
24/11/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซฒถนนลูกรัง สานทางบ้านตอกเกี๊ยไปโนนสวรรค์และสายทางบ้านตอกเกี๊ยไปหนองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2021 : ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซฒถนนลูกรัง สานทางบ้านตอกเกี๊ยไปโนนสวรรค์และสายทางบ้านตอกเกี๊ยไปหนองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซฒถนนลูกรัง สานทางบ้านตอกเกี๊ยไปโนนสวรรค์และสายทางบ้านตอกเกี๊ยไปหนองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2021 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/11/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซฒถนนลูกรัง สายทางบ้านกุดจานไปฟาร์มผลิตน้ำเชื้อสุกร บ้านกุดจาน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านส่างทิพย์ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลน้ำอ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< พฤศจิกายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศาลปกครอง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • โยธาไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงบประมาณ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมสรรพากร
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมจัดหางาน
 • กระทรวงการคลัง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ(โควิด-19)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง