เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
27777   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

รายงานการคลัง

ค้นหาจาก :
12/04/2565 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65 47
12/04/2565 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 38
12/04/2565 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65 44
03/05/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 148
03/05/2564 : รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 97
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองช่าง 107
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองการศึกษา 102
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง 93
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด 99
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินรวม 121


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1