เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
14712   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

รายงานการคลัง

ค้นหาจาก :
12/04/2565 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65 6
12/04/2565 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 4
12/04/2565 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65 3
03/05/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 107
03/05/2564 : รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 60
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองช่าง 66
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองการศึกษา 62
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง 54
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด 57
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินรวม 59


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1