เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
14714   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ลงข่าว: 10/01/2565    3   46

เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 นายจำเนียร   เหล่าสุพรรณ นายกเทศมนตรีตำบลนำ้อ้อม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/กอง ได้จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดกรอบ เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570 ) ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนำ้อ้อม ภายใต้มาตรกรป้องกันโรคระบาดไววรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19 ) อย่างเคร่งครัด