เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
27782   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลน้ำอ้อม ประจำปี 2565 

ลงข่าว: 28/01/2565    5   78

นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพสต.ตำบลน้ำอ้อม ตัวแทน อสม. ออกพื้นที่เยี่ยมเยือน รับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลน้ำอ้อม พร้อม ช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ต่างๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และสำรวจข้อมูลสภาพจริง เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข กำหนดแผนการดำเนินงานต่อไป