เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
27777   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

การประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลงข่าว: 30/06/2564    2   82

เมื่อวันที่ 29  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลน้ำอ้อม โดย นายจำเนียร   เหล่าสุพรรณ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม ได้จัดประชุมพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยชี้แจงประกาศประมวลจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้พนักงานภายใต้สังกัดทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของการเป็นข้าราชการที่ดี สร้างสัมพันธมิตรที่ดีต่อกันในการปฏิบัติงานและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี