เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
7077   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564 

ลงข่าว: 24/05/2564    3   124

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม โดยนายทูลทิพย์  วงษาจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม ได้ออกพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนงานพนักงารนเทศบาลพบประชาชนตำบลน้ำอ้อมทั้ง 8 หมู่บ้านเพื่อรับฟังความเห็น และให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การรับชำระภาษี การรับลลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ ตลอดจนรับข้อเสนอเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)