เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
14712   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
05/07/2564 : มาตรการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
30/09/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงาน
05/07/2564 : ประกาศ เรื่อง การดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
06/07/2564 : มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
06/07/2564 : คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
09/02/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
03/02/2565 : ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
09/02/2565 : ประกาศสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565
20/12/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปี พ.ศ.2564
29/12/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2
29/12/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแรกและสมัยสามัญ สมัยที่ 1
09/12/2564 : การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565
22/11/2564 : การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
01/10/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
07/10/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
01/06/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
09/09/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21/09/2564 : เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
30/09/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้
10/09/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2