เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
27779   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ประวัติความเป็นมา 

คนกลุ่มแรกที่อพยพมาอยู่มาจากอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากหนีน้ำท่วม
ซึ่งล้นมาจากแม่น้ำชี ซึ่งขณะนั้นยังไม่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ในการกักเก็บน้ำ มีคนบางกลุ่มที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานี และเนื่องจากสมัยก่อนบริเวณหมู่บ้านมีน้ำล้อมรอบทุกด้าน ซึ่งภาษาอีสานเรียกคำว่าล้อมรอบว่า อ้อม
เพราะเหตุนี้เองจึงใช้ชื่อว่า “ตำบลน้ำอ้อม”
ปัจจุบันตำบลน้ำอ้อมอยู่ในการปกครองของอำเภอกระนวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำอ้อม หมู่ 2 บ้านตอกเกี้ย หมู่ 3 บ้านเวียงอินทร์ หมู่ 4 บ้านกุดจาน หมู่ 5 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 บ้านหนองซา หมู่ 7 บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ 8 บ้านส่างทิพย์

 

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

รูปวงกลมพยานาคภายในมีดอกบัวและหนองน้ำ สื่อความหมายดังนี้

วงกลมพยานาค สื่อความหมายถึง ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลน้ำอ้อมมีลำห้วยล้อมรอบ ได้แก่ ลำห้วยสายบาตร และ ลำห้วยไผ่

ดอกบัวและหนองน้ำ สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติเข้าชม : 534