เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
27777   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

วิสัยทัศน์  

ชุมชนน่าอยู่   มีความเข้มแข็ง

สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ

การบริหารจัดการที่ดี

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเข้าชม : 287