เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
27777   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

หัวหน้าส่วนราชการ

นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
นายวีระชัย พละสรรค์
รองปลัดเทศบาล
นางสุปราณี ไชยเกตุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวบุปผา พาระแพน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางธนิษฐา พิมพ์สิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวีระยุทธิ์ มูลสมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีรพล จันทร์เทพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา