เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
27777   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

กองคลัง

นางธนิษฐา พิมพ์สิงห์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเบญจมาศ นาคศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรจิรา ศรีปัญญา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวปนัดดา นารถน้ำพอง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายชัยเวช ศรีชมชื่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนทธมน มุริจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจิราภรณ์ คำแนบ
พนักงานจ้างเหมา