เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
27777   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

กองการศึกษา

นายธีรพล จันทร์เทพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางจันทร์จิรา เงินขาว
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเข็มพร ศรีทำเลา
ครู
นางรัศมี พลขันธ์
ครู
นางสาวกัลยาณี ตะวงศา
ผู้ดูแลเด็ก
นางศิวาลัย หวังดี
ผู้ดูแลเด็ก