เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
27777   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

กองช่าง

นายวีระยุทธ์ มูลสมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวิกา กุสโร
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
นายกรรชัย น้อยเสนา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายจตุพร ศิริเกตุ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายยุทธนา ศรีระเฮือง
รักษาความปลอดภัย