เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
14712   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
26/04/2565 : รายงานผลการจดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 11
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน ประจำปี 2565 18
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม ประจำปี 2565 11
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2565 5
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม ประจำปี 2565 10
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม ประจำปี 2565 8
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2565 2
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม ประจำปี 2565 2
19/04/2565 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2565 5
19/04/2565 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565 6
12/04/2565 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65 6
12/04/2565 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 4
12/04/2565 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65 3
09/09/2565 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 71
09/09/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 54
30/07/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 133
22/07/2564 : บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)ในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อม 100
21/07/2564 : จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี ทต.น้ำอ้อม ประจำปี 2563 56
13/05/2564 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 176
13/05/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 99
03/05/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 107
03/05/2564 : รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 60
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองช่าง 66
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองการศึกษา 62
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง 54
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด 57
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินรวม 59
21/04/2564 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 74
20/04/2564 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 66
20/04/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 69
28/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 61
28/11/2563 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 88
13/09/2562 : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 47
28/11/2563 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ประจำปี-2563 59


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1