เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
27779   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
26/04/2565 : รายงานผลการจดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 135
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน ประจำปี 2565 88
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม ประจำปี 2565 88
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2565 73
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม ประจำปี 2565 75
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม ประจำปี 2565 69
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2565 44
25/04/2565 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม ประจำปี 2565 45
19/04/2565 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2565 57
19/04/2565 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2565 50
12/04/2565 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65 47
12/04/2565 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 38
12/04/2565 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65 44
09/09/2565 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 123
09/09/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 121
30/07/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 190
22/07/2564 : บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)ในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อม 143
21/07/2564 : จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี ทต.น้ำอ้อม ประจำปี 2563 101
13/05/2564 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 237
13/05/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 174
03/05/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 148
03/05/2564 : รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 97
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองช่าง 107
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองการศึกษา 102
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง 93
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด 99
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินรวม 121
21/04/2564 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 120
20/04/2564 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 115
20/04/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 103
28/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 99
28/11/2563 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 134
13/09/2562 : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 85
28/11/2563 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ประจำปี-2563 93


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1