เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
7078   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
09/09/2565 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11
09/09/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 7
30/07/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 50
22/07/2564 : บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)ในเขตเทศบาลตำบลน้ำอ้อม 51
21/07/2564 : จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี ทต.น้ำอ้อม ประจำปี 2563 26
13/05/2564 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 95
13/05/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน 58
03/05/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลน้ำอ้อม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 72
03/05/2564 : รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 37
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองช่าง 42
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองการศึกษา 36
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินกองคลัง 31
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินสำนักปลัด 33
03/05/2564 : แผนการใช้จ่ายเงินรวม 28
21/04/2564 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 45
20/04/2564 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 33
20/04/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 40
28/11/2563 : ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 42
28/11/2563 : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 63
13/09/2562 : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 29
28/11/2563 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ประจำปี-2563 33


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1