เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
27   คน
สถิติทั้งหมด
27778   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอุดม วันเอ็ด
ประธานสภาเทศบาล
นายหนูไกร โนราช
รองประธานสภาเทศบาล
นางอรดี ว่องไว
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวพัชรภรณ์ แสนโคก
สมาชิกสภาเทศบาล
นางจันทร์เพ็ญ บอมโคตร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอภิชิต มาตสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสกุล เหล่าลาภะ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวนิลาวรรณ เหล่าสุพรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประเสริฐ บุญเลี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพงษ์ อินสม
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวพัชรี โพธิ์็ศรี
สมาชิกสภาเทศบาล