เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
14714   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

10/05/2022 : จ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 5 สายทางหน้าบ้านนายคำผาย เนียววาส ถึงสระหนองซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซา หมู่ 6 สายทางลานออกกำลังกายไปบ้านนายชาญชัย หาปัญนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2022 : จ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงอินทร์ หมู่ 3 เส้นรอบบ้านทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/05/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายทางบ้านกุดจาน หน้าฟาร์มหมูข้างสระกุดจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2022 : จ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตอกเกี๊ย หมู่ 2 สายทางซอยหลังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 ซอยดอนหอ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ 1 สายทางซอยปัญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 : จ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตอกเกี๊ย หมู่ 2 สายทางซอยหลังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านตอกเกี๊ย หมู่ 2 ซอยอึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2022 : จ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตอกเกี๊ย หมู่ 2 สายทางซอยหลังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซา สายทางรอบสระหนองซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ 7 สายทางเริ่มจากสวนนายสมศรี จันทะบาล ถึงหน้าวัดประทุมคงคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2022 : ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2022 : ซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2022 : ซื้อคอมพิวเตอร์แบบ All In One และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2022 : ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี็และกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2022 : ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2022 : ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2022 : ซื้อหมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2022 : จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2022 : จ้างซ่อมแซมประปาผิวดินขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2022 : ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2022 : จ้างป้ายโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2022 : จ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผร 2621 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2022 : จ้างซ่อมแซมนถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-2982 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง