เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
47   คน
สถิติทั้งหมด
7081   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

27/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านส่างทิพย์ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลน้ำอ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2021 : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ? 0.40 จุดที่ 1 บ้านกุดจาน ม.4 จุดที่ 2 บ้านส่างทิพย์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2021 : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
14/09/2021 : โครงการก่อสร้างเอนกประสงค์
14/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2021 : ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ๊นซ์เตอร์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ๊นซ์เตอร์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ๊นซ์เตอร์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลน้ำอ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2021 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2021 : ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ 7 สายทาง หน้าบ้านนายสมศรี จันทะบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองซา หมู่ 6 สายทางรอบหนองน้ำสาธารณะหนองซาฝั่งทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2021 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ 7 สายทาง หน้าบ้านนายสมศรี จันทะบาล
01/09/2021 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองซา หมู่ 6 สายทางรอบหนองน้ำสาธารณะหนองซาฝั่งทิศตะวันออก
31/08/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองซา หมู่ 6 สายทางรอบหนองน้ำสาธารณะหนองซาฝั่งทิศตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2021 : ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบข้อแข็ง 2 เครื่อง (กองการศึกษา) , (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2021 : โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองซา หมู่ 6 สายทางรอบหนองน้ำสาธารณะหนองซาฝั่งทิศตะวันตก
27/08/2021 : จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2021 : จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2021 : จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำอ้อม หมู่ 1 สายทางซอยโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/07/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง