เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
27781   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายเข็มพร ศรีทำเลา
ครู
นางรัศมี พลขันธ์
ครู
นางสาวกัลยาณี ตะวงศา
ผู้ดูแลเด็ก
นางศิวาลัย หวังดี
ผู้ดูแลเด็ก