เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
28   คน
สถิติทั้งหมด
27779   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

คณะผู้บริหาร

นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
นายคำปุน ศิริแก้วเลิศ
รองนายกเทศมนตรี
นายดนัย บุตรพันธ์
รองนายกเทศมนตรี
นางนิ่มนวล มาตสมบัติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายเดือน ศรีระเฮือง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี