เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
7077   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
การประชุมสัญญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำอ้อม
การประชุมสัญญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำอ้อม
 2   5
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
 1   6
การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
 3   6
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อมแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เมือวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อมแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เมือวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
 1   15
โครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
โครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
 3   28
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 3   51
การดำเนินการในสภานการณ์โควิด-19
การดำเนินการในสภานการณ์โควิด-19
 6   22
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
 2   18
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 5   74
 เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564
เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564
 3   124
พุทธอุทยานหนองคอก่าน
พุทธอุทยานหนองคอก่าน
 3   89
หนองใหญ่
หนองใหญ่
 4   88


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1