เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
14711   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
การดำเนินการจัดทำเสวียน
การดำเนินการจัดทำเสวียน
 2   18
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
 1   16
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)
 1   12
ฉีดพ่นยาป้องกันโรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease) โรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ
ฉีดพ่นยาป้องกันโรคลัมปี สกิน” (Lumpy Skin Disease) โรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ
 2   13
รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)ประจำปี 2564 ระดับ A
รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)ประจำปี 2564 ระดับ A
 1   29
รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)ประจำปี 2564 ระดับ A
รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)ประจำปี 2564 ระดับ A
 2   11
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกถึงประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เมื่อว้นที่ 9 กุมภาพันธ์
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกถึงประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เมื่อว้นที่ 9 กุมภาพันธ์
 2   19
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกถึงประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เมื่อว้นที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อมร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกถึงประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เมื่อว้นที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
 1   19
ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 4   13
การประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 2   24
ฺBIG CLEANING DAY ทุกวันอังคารของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
ฺBIG CLEANING DAY ทุกวันอังคารของเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
 4   18
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564
 5   19
โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลน้ำอ้อม ประจำปี 2565
โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลน้ำอ้อม ประจำปี 2565
 5   23
การประชุมสัญญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำอ้อม
การประชุมสัญญจรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำอ้อม
 2   32
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
 1   44
การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
การประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
 3   46
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อมแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เมือวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อมแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม เมือวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
 1   49
โครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
โครงการน้ำอ้อมรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
 2   83
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 3   132
การดำเนินการในสภานการณ์โควิด-19
การดำเนินการในสภานการณ์โควิด-19
 6   74
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
 2   48
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
 5   146
 เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565
เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565
 2   197
พุทธอุทยานหนองคอก่าน
พุทธอุทยานหนองคอก่าน
 3   156
หนองใหญ่
หนองใหญ่
 4   146


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1