เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
14712   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

ลงข่าว: 14/01/2565    1   44

เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลน้ำอ้อม โดย นายจำเนียร   เหล่าสุพรรณ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม ได้จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนา ประจำปี (พ.ศ. 2566 - 2570 ) ที่ได้เสนอไว้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำอ้อม โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด