เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.numoom.go.th
นายจำเนียร  เหล่าสุพรรณ
นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ
นายกเทศมนตรี
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
7078   คน
เริ่มนับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 

ลงข่าว: 11/05/2564    5   74

ตามประกาศอำเภอกระนวน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแรก ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โดยนายใจเพชร  ขวาลำธาร ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอกระนวน ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม ครั้งแรก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม